Tryghed

Én af Vores HGs indsatser er at øge trygheden i Høje Gladsaxe. Det samarbejder Vores HG om med lokalpolitiet, Ung i Gladsaxe, SSP og Fællesdriften.

Brandtrapper og Svalegange

Til et beboermøde i oktober 2019, fortalte lederen af lokalpolitiet Klaus Mortensen, at de i vinterhalvåret har mere fokus på støj og uro på brandtrapper og svalegange, fordi udfordringen er større på det tidspunkt af året.

Oplever man støj, uro eller andre former for gener på brandtrapper og svalegange eller har du brug for hjælp til at implementere nogle af de gode ideer, så kontakt Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 eller på mail: mogeni@gladsaxe.dk

Monique samler alle beboernes henvendelser og opdaterer lokalpolitiet en gang om måneden, så de ved, hvor i området de skal øge opmærksomheden.

 

Ved mistanke om kriminalitet eksempelvis narkosalg, hærværk, vold, tyveri og anden form for kriminel adfærd skal politiet kontaktes på 114.

Monique.jpg
ALT DET VI KAN GØRE SAMMEN - Råd fra beb

7 ting vi kan gøre sammen

Til beboermødet i oktober 2019 talte beboerne også om ideer og erfaringer omkring, hvad man sammen kan gøre for mindske uroen og øge trygheden i området – dem har vi samlet her.

Har du og dine naboer brug for hjælp til at implementere nogle af ideerne, eller har du helt nye.

 

så vil vi i Vores HG meget gerne høre fra dig.


Kontakt Monique på tlf. 26 12 25 44

Tryghedsvandring

Én gang om året afholdes der en tryghedsvandring i Høje Gladsaxe. Her invitereres alle beboerne på en gåtur rundt i Høje Gladsaxe. Her vil der være mulighed for at fortælle, hvilke områder der føles utrygge at være i og hvorfor – På ruten vil Vores HG, lokalpolitiet, SSP, fællesdriften, og medarbejdere fra Skur 2, ungdomsklubben Fair Play, skolen og Haraldskirken være repræsenteret. Vi vil alle tage noter, så vi kan bruge de følgende måneder på at forbedre og imødekomme beboernes ønsker.

Næste tryghedsvandring finder sted engang i 2020. Hold øje på hjemmesiden, på Facebooksiden ’Vores HG’ og opslag i opgangene.

Tryghedsavndring.jpg