Workshop om plejeplan for Høje Gladsaxe Parken

May 18, 2018

Invitation til workshop om udkast plejeplan Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen
Workshoppen afholdes den 24.maj 2018 kl. 17 på Grønnemose skole i terrassesalen. Mødested er
skolens hovedindgang ved Høje Gladsaxe Torv. Der vil være vand og sandwich.


På mødet vil vi bl.a. drøfte følgende emner
• Kaldenavn til regnvandsbassin HG21
• Et indhegnet område til fritløbende hunde
• Viden om invasive dyrearter som mink
• Afgræsning med enten kvæg eller heste i en eller flere folde
• Skal definitioner af landskabselementer og naturtyper uddybes
• Etablering af fritvoksende egetræer ved de tre nye kratplantninger ved regnvandssøen vest
for Tingbækken
• Et område ved adgangen fra Grønnemose Allé ændres naturgræs til brugsplæne
• Formidling skilte eller QR- koder
• Økonomi og muligheder for tiltag

 

Se udkastet til plejeplan her


Den foreløbige tidsplan er følgende
Politisk behandling af plejeplanudkastet
MIU 2018: Plejeplanudkastet høres i MIU 21.06.18
TTU 2018: Plejeplanudkastet inkl. økonomiske konsekvenser forelægges TTU 20.08 18
Offentlig høring af plejeplanudkastet og vurdering af høringssvar
2018 (uge 34): Offentlig høring af plejeplanudkastet i 8 uger (indtil 22. oktober)
2018 (uge 46): Høringssvar vurderes og udkastet justeres og fremsendes til høringsparterne. Hvis
enighed indstilles planen til politisk godkendelse
Politisk godkendelse af plejeplanen og offentliggørelse
MIU/ TTU / 2018: MIU høres først 13.12.18 og planen godkendes endelig af TTU 2019
Primo 2019: Den godkendte plan offentliggøres i4 uger med klagefrist

 

Med venlig hilsen

Niels Leegaard

Landskabsarkitekt

 

Byplan og landskab
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42.
E-mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Udvalgte blogindlæg

TIRSDAGSCAFÈ I PULSEN

January 7, 2020

1/10
Please reload

Seneste blogindlæg

January 7, 2020

November 27, 2019

November 18, 2019

November 13, 2019