top of page
Søg
  • Forfatters billedeVores HG

Søg penge til din gode idé!Vil du/I gerne lave en aktivitet eller et arrangement her i Høje Gladsaxe, så kan I søge penge til at gennemføre det hos Vores HG. Har du en god ide, som du har lyst til at prøve af eller har du en interesse, som du gerne vil mødes med andre om?


Aktiviteten kan både være et enkelt arrangement eller opstart af en ny gruppe eller fællesskab.


- Aktiviteten skal være åben for alle beboere

- Der kan søges op til 3000 kr.

- Aktiviteten kan fx foregå i beboerhuset Pulsen, udendørs i Høje Gladsaxe eller BIBLIOTEK+


Vi hjælper selvfølgelig med at reklamere for aktiviteten i hele HG.


Du kan finde mere information og et ansøgningsskema, hvor du/I skal fortælle lidt mere om aktiviteten og hvad pengene skal gå til her


Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kom forbi Vores HG i BIBLIOTEK+ hver onsdag og torsdag mellem 16-18

76 visninger20 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

20 Comments


Marugu Jarat
Marugu Jarat
Jul 16

Engineering and technical fields also offer a wide range of Gujarat Sarkari jobs, particularly in the state's robust industrial sector. The Gujarat Energy Transmission Corporation Limited (GETCO), Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL), Gujarat sarkari Job and Gujarat Water Supply and Sewerage Board (GWSSB) are some of the prominent organizations that recruit engineers, technical assistants, and other skilled professionals to manage and expand the state's infrastructure. These jobs are essential for ensuring the efficient functioning of utilities and services that support the state's economic growth.

Like

ferrous fred
ferrous fred
Mar 13

If you're facing DUI charges in Arlington, VA, don't navigate the legal system alone. Trust a skilled DUI lawyer arlington va to defend your rights and advocate for the best possible outcome for your case.

Like

ferrous fred
ferrous fred
Mar 11

Facing traffic-related legal troubles in Rockingham, Virginia? Our team of experienced abogado tráfico rockingham virginia is here to help. With a track record of success in handling various traffic cases, we offer expert legal defense and personalized guidance to navigate the complexities of the legal system. Trust us to advocate fiercely on your behalf.

Like

hannah hannah
hannah hannah
Feb 09

I recently found myself facing a traffic-related issue in Arlington, VA, and I was unsure of where to turn for legal help. Fortunately, I came across abogado transito arlington va and they were absolutely amazing. Their team of traffic lawyers provided me with expert guidance and representation throughout the entire process. They were able to effectively navigate through the complexities of my case and ultimately achieve a positive outcome. If you're in need of legal assistance for a traffic matter in Arlington, VA, I highly recommend reaching out to [Law Firm Name]. Their dedication and expertise are unmatched."


Like

hannah hannah
hannah hannah
Feb 09

I found myself in a difficult situation after receiving a traffic violation in Winchester, VA, and I knew I needed legal help to navigate through it. That's when I turned to abogado trafico winchester va, and I couldn't be happier with the results. Their team of traffic lawyers provided me with expert guidance and representation, and they were able to help me achieve a favorable outcome in my case. If you're in need of a traffic lawyer in Winchester, VA, I highly recommend reaching out to [Law Firm Name]. They'll work tirelessly to defend your rights and help you navigate through the legal process with confidence.


Like
bottom of page