Søg
  • Vores HG

Muna - Mød en Frivillig


Muna har været med til at starte ”Gymnastik og Zumba” for kvinder hver lørdag kl. 12.30-13-30 og er nu tovholder på aktiviteten. Det er en instruktør fra GIF gymnastikforening, som er træner. Muna sørger for at reklamere for aktiviteten og hun fortæller om det til alle hun møder. Det foregår på Grønnemose skole, og Muna mødes med deltagerne ved Pulsen og viser dem vej til aktiviteten. Hun har også lavet en WhatsApp gruppe, hvor de kan kommunikere sammen om aflysninger osv. Hun er også med på at ændre ting, hvis der er noget, som kan blive bedre. Muna gør det, fordi hun er glad for at hjælpe andre, lære nye mennesker at kende, komme ud fra hjemmet og så kan hun godt lide at tage ansvar. Ved at være frivillig, fortæller hun at hun bliver en del af Gladsaxe og det er vigtigt for hende, som er flyttet til området for 3 år siden fra Herning. Muna er meget aktiv og vigtig for Høje Gladsaxe. Ud over at være tovholder for ”Gymnastik og Zumba” er Muna frivillig i kvindeklubben om fredagen i Pulsen og aktiv som Bydelsmor, hvor hun bl.a. tolker på skolen. I december kan du glæde dig til at smage Munas mad til Folkekøkken i Beboerhuset Pulsen. Der er stadig pladser på ”Gymnastik og Zumba”, så hvis du er interesseret, så kontakt Muna på: 42324666

Går du med en idé ligesom Muna, som du gerne vil starte eller vil du gerne være frivillig i nogle aktiviteter i Høje Gladsaxe, så kontakt Jens i Vores HG på 21 55 77 69 eller mail: jesf@3b.dk


28 visninger

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Vores HG - En verden af muligheder

Vores HG er den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe. Der er bevilget midler fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats i 2017-2020. 

Helhedsplanens fokuspunkter er:

- Tryghed og civile fællesskaber

- Kriminalpræventive indsatser

- Forebyggelse og forældreansvar

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Boligforeningen 3B, Boligforeningen AAB, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fsb Gladsaxe og Lejerbo.

Kontakt:

Vores HG

Høje Gladsaxe Torv 2B

2860 Søborg

Tlf.: 39 69 36 51

Mail: mail@voreshg.dk