top of page
Søg
  • Forfatters billedeVores HG

Borgmesterens tale ved Høje Gladsaxe Liv Fernisering


Borgmester Trine Græse åbnede det midlertidige uderum på Høje Gladsaxe Torv. Læs hele hendes tale her:

Kære alle,

Det er en stor fornøjelse at stå her i dag og se et helt andet Torv end de sidste gange, jeg har været forbi. Da jeg besøgte Grønnemose Skole sidst, var jeg forbi Torvet lige netop den dag, de første møbler og plantekasser blev leveret. Nu er alle de forskellige elementer på plads, og det har virkelig skabt et nyt og helt anderledes liv på pladsen.

I disse uger kulminerer et helt års forberedelse og samarbejde på tværs i projektet Høje Gladsaxe Liv. Projektet udspringer af en bevilling fra vores indsatsområde: GladsaxeLiv til biblioteket, hvor hovedtanken er at skabe midlertidige uderum og giver mulighed for at prøve nogle ideer af i praksis, inden vi vælger de permanente løsninger.

Biblioteket inviterede ”Vores HG” med i projektet, og sammen har I løftet den store koordineringsopgave med at få projekter som dette til at lykkes. Alle de omkringliggende aktører, kunstnere, beboere og besøgende har sammen skabt et uderum, som gennem både aktiviteter og elementer bidrager til et aktivt og livligt miljø, som skaber nye mødesteder for naboer og besøgende.

Fællesskab er med til at skabe tryghed. Det at være sammen om arrangementer, at hilse på naboen eller give hinanden en hjælpende hånd. Der er ingen tvivl om, at det generelt er noget, I er gode til her i HG. Det kan man også se på den sidste tryghedsmåling fra politiet, hvor trygheden her i området er steget med næsten 16 procent i forhold til 2016.

Det er derfor godt at se at I bliver ved med at arbejde for fællesskabet. Og jeg er glad for, at jeg kan være med til at bidrage, når I holder arrangementer, som netop styrker fællesskabet. Det har jeg allerede gjort en del gange. Og det var faktisk her i HG, at jeg holdt min første officielle tale som borgmester, nemlig ved jeres markedsdag sidste sommer.

De sidste uger har der i to weekender været workshops. Både de og de kommende aktiviteter er med til at skabe fællesskab. Her kan man mødes på tværs af alder og baggrund – og sammen være med til at skabe uderummet, som vi ser det i dag.

Disse aktiviteter skaber ikke bare ejerskab til området. De nærer også muligheden for nye fællesskaber som styrker området. Jeg bor selv i Værebro Park. Så jeg ved, hvor vigtigt det er at have steder, hvor man kan mødes og gøre noget sammen.

Samarbejdet omkring Torvet har været meget omfattende.

Kunstner Lisbeth Bank har sammen med de engagerede elever fremstillet papir af alt fra rødbedeskræller til afskårne blomster. Da jeg besøgte skolen for en måneds tid siden, oplevede jeg et utroligt engagement. Så det kommer ikke bag på mig, at eleverne er gået til den med ildhu og stort gå-på-mod.

Kunstner Jesper Aabille har sammen med de unge fra Fairplay UNiG arbejdet på at konstruere udekøkkenet og lavet mad-events for beboerne. De unge her i HG engagerer sig virkelig i deres boligområde og er gode til at gøre noget for andre. Det var jeg vidne til, da jeg sidste sommer fik lov at være nummer-opråber til det banko, som de unge havde arrangeret for boligområdet.

Kunstner Peter Rørbæk har arbejdet sammen med bl.a. Haraldskirken om at lave bede til krydderurter og planter. At Haraldskirken er en kirke udover det sædvanlige var helt tydeligt for mig, da jeg besøgte dem i december sidste år til deres 50-års jubilæum.

De kunstneriske aktiviteter og involveringen af beboere er blevet koordineret af kunstner Anders Benmoyal, som efterhånden kender området rigtig godt gennem flere projekter med kunst i rummet. Han har også været med til at sikre, at Gladsaxe Musik- og Billedskole valgte at oprette fripladser i FairPlay.

Ja, der er generelt en stor drivkraft og et engagement om at bidrage til fællesskabet her i området. Og det her er et projekt, der er arbejdet på rigtig længe, som hele tiden har udviklet sig.

Derfor vil jeg også gerne takke jer alle sammen for det fantastiske samarbejde. Tak til Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG – den boligsociale helhedsplan, Grønnemose skole, Fair Play UNiG, teateret Mungo Park, beboerhuset Pulsen, Seniorklubberne, Haraldskirken, Nyttehaveforeningen og Gladsaxe Musik- og billedskole.

Og udover bevillingen fra GladsaxeLiv – og ressourcer fra de involverede – så vil jeg også takke Statens Kunstfond, Friluftsrådet og Helleruphus for at have lagt penge i projektet.

Alle har I bidraget med hver jeres interesser, ressourcer og ideer – og I har sammen skabt mere, end I ville kunne hver for sig. I taler ikke bare om samskabelse – I gør det. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi I alle har været generøse med hver jeres faglighed og ressourcer, så I har kunne løfte i flok og se muligheder fremfor begrænsninger.

Det er modigt at turde lade samarbejdet udvikle sig frit, når man ikke ved hvordan det ender, fordi alle skal have mulighed for at komme med deres viden, drømme og ideer. Det er et helt unikt samarbejde der skaber stor energi og bæredygtighed, når det netop er lokale aktører og beboere som er de drivende kræfter.

Det glæder mig også at høre, at I også har fokus på at formidle dette projekt, så både resultat og proces kommer andre til gode. Aktive i Seniorklubberne laver en fotoudstilling, som vi fremover kan få glæde af både på Hovedbiblioteket og på Rådhuset.

Og hvad angår netop Seniorklubberne i HG, så er det et sted med mange ildsjæle, der laver en masse aktiviteter, som kommer andre til gode. Derfor har aktive fra seniorklubberne også flere gange modtaget kommunens ældrepris. Senest var her først på året, hvor jeg var forbi og overrække ældreprisen 2017 til Lars Nørager Laursen, som mange af jer kender.

I Gladsaxe har vi besluttet, at vi som den første kommune i Danmark vil indarbejde FN’s verdensmål om bæredygtighed i vores måde at arbejde. Vores strategi for de kommende fire års arbejde, som vi har døbt Gladsaxestrategien, er netop sendt i høring. Den har en række mål, som alle er inspireret af verdensmålene.

Med dette projekt er I også her i Høje Gladsaxe med til at leve op til FN’s verdensmål – nemlig mål nummer 11, som handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Et af delmålene handler om at lave bæredygtig og inkluderende byudvikling – og det er netop det, som dette projekt er lykkedes med i rigt mål.

Jeg er sikker på, at ”Høje Gladsaxe Liv” har skabt en grobund for mange flere initiativer og samarbejder til gavn for området i fremtiden. Initiativer, som styrker både Høje Gladsaxe som område, og som skaber sammenhæng til byen omkring jer.

Ny skal I fejre jeres store indsats, og jeg håber, at I alle får en festlig aften. Jeg kan jo se, at også programmet understreger mangfoldigheden i samarbejdet. For her er både koncert fra de unge i Klub Grønnemose, teater og festgudstjeneste.

Tillykke med jeres nye torv og hav en fantastisk aften.


39 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page