Søg
  • Vores HG

Workshop om plejeplan for Høje Gladsaxe Parken


Invitation til workshop om udkast plejeplan Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen Workshoppen afholdes den 24.maj 2018 kl. 17 på Grønnemose skole i terrassesalen. Mødested er skolens hovedindgang ved Høje Gladsaxe Torv. Der vil være vand og sandwich.

På mødet vil vi bl.a. drøfte følgende emner • Kaldenavn til regnvandsbassin HG21 • Et indhegnet område til fritløbende hunde • Viden om invasive dyrearter som mink • Afgræsning med enten kvæg eller heste i en eller flere folde • Skal definitioner af landskabselementer og naturtyper uddybes • Etablering af fritvoksende egetræer ved de tre nye kratplantninger ved regnvandssøen vest for Tingbækken • Et område ved adgangen fra Grønnemose Allé ændres naturgræs til brugsplæne • Formidling skilte eller QR- koder • Økonomi og muligheder for tiltag

Se udkastet til plejeplan her

Den foreløbige tidsplan er følgende Politisk behandling af plejeplanudkastet MIU 2018: Plejeplanudkastet høres i MIU 21.06.18 TTU 2018: Plejeplanudkastet inkl. økonomiske konsekvenser forelægges TTU 20.08 18 Offentlig høring af plejeplanudkastet og vurdering af høringssvar 2018 (uge 34): Offentlig høring af plejeplanudkastet i 8 uger (indtil 22. oktober) 2018 (uge 46): Høringssvar vurderes og udkastet justeres og fremsendes til høringsparterne. Hvis enighed indstilles planen til politisk godkendelse Politisk godkendelse af plejeplanen og offentliggørelse MIU/ TTU / 2018: MIU høres først 13.12.18 og planen godkendes endelig af TTU 2019 Primo 2019: Den godkendte plan offentliggøres i4 uger med klagefrist

Med venlig hilsen

Niels Leegaard

Landskabsarkitekt

Byplan og landskab Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 42. E-mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk


79 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle