top of page
Søg
  • Forfatters billedeVores HG

Workshop om plejeplan for Høje Gladsaxe Parken


Invitation til workshop om udkast plejeplan Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen Workshoppen afholdes den 24.maj 2018 kl. 17 på Grønnemose skole i terrassesalen. Mødested er skolens hovedindgang ved Høje Gladsaxe Torv. Der vil være vand og sandwich.

På mødet vil vi bl.a. drøfte følgende emner • Kaldenavn til regnvandsbassin HG21 • Et indhegnet område til fritløbende hunde • Viden om invasive dyrearter som mink • Afgræsning med enten kvæg eller heste i en eller flere folde • Skal definitioner af landskabselementer og naturtyper uddybes • Etablering af fritvoksende egetræer ved de tre nye kratplantninger ved regnvandssøen vest for Tingbækken • Et område ved adgangen fra Grønnemose Allé ændres naturgræs til brugsplæne • Formidling skilte eller QR- koder • Økonomi og muligheder for tiltag

Se udkastet til plejeplan her

Den foreløbige tidsplan er følgende Politisk behandling af plejeplanudkastet MIU 2018: Plejeplanudkastet høres i MIU 21.06.18 TTU 2018: Plejeplanudkastet inkl. økonomiske konsekvenser forelægges TTU 20.08 18 Offentlig høring af plejeplanudkastet og vurdering af høringssvar 2018 (uge 34): Offentlig høring af plejeplanudkastet i 8 uger (indtil 22. oktober) 2018 (uge 46): Høringssvar vurderes og udkastet justeres og fremsendes til høringsparterne. Hvis enighed indstilles planen til politisk godkendelse Politisk godkendelse af plejeplanen og offentliggørelse MIU/ TTU / 2018: MIU høres først 13.12.18 og planen godkendes endelig af TTU 2019 Primo 2019: Den godkendte plan offentliggøres i4 uger med klagefrist

Med venlig hilsen

Niels Leegaard

Landskabsarkitekt

Byplan og landskab Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 42. E-mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk


85 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page